Имате въпрос свързан с декларация, счетоводство?? - Ние ще ви отговорим!

Попълване на Годишна данъчна декларация на физически лица

Счетоводно обслужване

Професионално счетоводно обслужване по международни или национални счетоводни стандарти и съгласно българското законодателство.

Read More

Консултантски услуги

Консултантски услуги в областта на счетоводството, съобразени с дейността и специфичните нужди на Вашия бизнес. Консултации в сферата на социалното осигуряване и данъчното облагане.

Read More

ТРЗ, ЛС и превод на заплати

Изчисляване на трудовото възнаграждение на работниците и служителите във фирмата
Изчисляване на дължимите данъци и осигуровки, за сметка на работодателя и за сметка на осигуреното лице

Read More

400 000 ХАРТИЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЩЕ СЕ ИЗДАВАТ ЕЛЕКТРОННО

Какво представлява Годишно Счетоводно Приключване 

Годишно приключване на ЕООД
Безплатно годишно счетоводно приключване при подписване на договор за абонаментно счетоводно обслужване със срок 1 година.

Годишно приключване на ООД
Безплатно годишно счетоводно приключване при подписване на договор за абонаментно счетоводно обслужване със срок 1 година.

Годишно приключване на ЕТ
Безплатно годишно счетоводно приключване при подписване на договор за абонаментно счетоводно обслужване със срок 1 година.

Попълване на Годишна данъчна декларация на физически лица
Атрактивна цена за попълване на Годишна данъчна декларация на физически лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ)